O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Týždeň otvorených dverí v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

      Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou od 3. do 7. decembra 2018 opäť otvorila dvere všetkým deviatakom, pretože sa konal Týždeň otvorených dverí. Hlavnou myšlienkou akcie bolo poskytnúť uchádzačom informácie o štúdiu na našej škole, prezrieť si interiér školy a školských dielní. Každoročne sa pri organizácii a priebehu Týždňa otvorených dverí spolupodieľajú nielen učitelia a majstri odbornej výchovy, ale aj členovia Žiackej školskej rady. Počas piatich dní sme privítali viac ako 100 deviatakov a ich rodičov.

     Tí, ktorí zavítali do našej školy v piatok, boli odmenení mikulášskym darčekom. Boli pozvaní zakorčuľovať si spolu s našimi žiakmi v hokejovej hale v Krásne nad Kysucou. Tí, ktorí sa nekamarátia s ľadovou plochou, mohli využiť fitness centrum s bohatou výbavou strojov na cvičenie, činiek alebo závaží. S batohom plným prekvapení prišiel potešiť a obdarovať všetkých žiakov Mikuláš, anjel, čert, Snehulienka, trpaslíci a rozprávkové bytosti. Na pamiatku sa všetci zvečnili na fotografiách.

      Stredná odborná škola drevárska a stavebná je v regióne jediná svojho druhu. Je jedinou školou na Kysuciach, ktorá zabezpečuje prípravu odborníkov v širokom spektre drevárskych a stavebných profesií. Zameranie školy dopĺňa aj odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý ponúkame ako jedna z dvoch škôl v rámci celého Slovenska. Rozsahom študijných a učebných odborov škola vytvára predpoklady pre prípravu v drevárskych a stavebných profesiách, ktoré v tomto regióne majú tradíciu, ale aj perspektívu ďalšieho napredovania. Absolventi študijných odborov sú kvalitne pripravení pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Naša škola ponúka tieto štvorročné študijné odbory: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve, technológia ochrany a tvorby životného prostredia a trojročné učebné odbory: stolár, tesár, murár, maliar a čalúnnik. Žiaci všetkých učebných odborov získavajú výučný list a môžu pokračovať na nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách (2-ročné štúdium) a získať maturitné vysvedčenie. Absolvent získa vedomosti o riadení malého a stredného podniku, vie efektívne využívať informačné technológie, ekonomické a marketingové vedomosti pri uplatnení sa na trhu práce. Odbor nadväzuje na predchádzajúce štúdium rôznych typov trojročných učebných odborov. Absolventi môžu pokračovať na VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov). Novým žiakom ponúkame: Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, zabezpečíme sociálne štipendium. Mesačné odmeny pri produktívnych prácach. Pracovný odev, obuv a pomôcky úplne zadarmo. Najlepší traja žiaci v študijných a učebných odboroch dostanú na konci školského roka hodnotné ceny. Kultúrne a vzdelávacie poukazy. Voľno-časové aktivity v oblasti športu. Kultúry, vzdelávania, turistiky, umenia a aktívneho trávenia voľného času.

     Všetkých záujemcom o štúdium radi prevedieme interiérom školy po dohode aj mimo týždňa otvorených dverí!

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková