O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Vianoce v srdci

     Vianoce sú čas,  pomáhať iným, preto sa  Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou zapojila spolu s mestom Krásno nad Kysucou, podporili a prispeli sme na dobrú vec.

     Tretiu adventnú nedeľu sme sa organizačne zapojili do vianočného benefičného koncertu pod názvom "Štastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme Vám". Výťažok z koncertu bol venovaný sestrám Pavlínke a Zdenke Korchánovým, ktoré sú našimi žiačkami. Žiacka školská rada zorganizovala finančnú zbierku v našej škole, do ktorej prispeli zamestnanci a žiaci školy, ktorí chceli pomáhať. Vyzbieralo sa 250 eur. Podieľali sme sa aj na vianočnom programe. Žiačka III. B triedy Mária Birtusová so svojím bratom Martinom zahrali a zaspievali na heligónkach vianočné koledy. Ďalšou aktivitou bolo pečenie, zdobenie a balenie vianočných medovníkov. Každý, kto sa zúčastnil koncertu, dostal ozdobený koláčik ako symbol podpory a vďaky.

     Naša škola darovala. Ale aj my sme boli obdarovaní vianočným darčekom. Veľké poďakovanie patrí jednému z najväčších zamestnávateľov v meste, riaditeľovi firmy Eliastech s. r. o., ktorý  prispel sponzorským darom nielen sestrám Korchánovým ale aj našej škole. Nový televízor obohatí centrum voľného času a bude slúžiť pre voľnočasové aktivity našej školy.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková