O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

     Stalo sa už tradíciou,  že Stredná odborná škola drevárska a stavebná  v Krásne nad Kysucou organizuje akcie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V jeden jesenný októbrový deň sa otvorili dvere Domova sociálnych služieb v Krásne nad Kysucou a žiaci našej školy potešili svojou návštevou našich najstarších.

     Každá babička dostala darček, ktorý vyrobili žiaci v škole a k tomu aj sladkosť. O kultúrny  program sa postarali žiaci so svojou heligónkou a krásnym spevom. Zahrali a zaspievali ľudové pesničky,  pri ktorých si  dôchodcovia zaspomínali na svoju mladosť. Nechýbal ani prednes prózy, ktorý vohnal všetkým zúčastneným slzy do očí. Všetci boli milo prekvapení a nadšení,  prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si niekto na nich spomenul, porozprával sa a spríjemnil im jeseň života.

     Dôchodcovia vyjadrili radosť nad vzácnym stretnutím mladej a staršej generácie.  Posolstvom tohto sviatku bolo naplniť krédo „Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“. Úctu k starším treba prejavovať počas celého roka v rôznych situáciách. Či v dopravných prostriedkoch, na ulici, u lekára, v rodine, jednoducho všade.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková