O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL SK 2019

V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže ENERSOL SK. Do tejto súťaže postúpilo 16 projektov v Hlavnej kategórii, 16 projektov v Tvorivej kategórii a 12 projektov v Propagačnej kategórii z krajských kôl. Tento rok sa zúčastnili súťaže všetky kraje Slovenska spolu 46 súťažiacich. Medzi súťažiacimi boli aj študentky našej školy, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou Zuzana Horňáková, žiačka II.B triedy, ktorá nás reprezentovala v Hlavnej kategórii s prácou „Biomasa“ a Daniela Kováčová z III.B triedy, ktorá spolu so Simonou Hasilovou zo IV.B triedy pripravila prácu o biomase do Propagačnej kategórie.

Súťaž ENERSOL SK je celoštátnou postupovou súťažou, do ktorej sa každoročne zapájajú žiaci stredných škôl. Majú tu priestor na preukázanie svojich schopností v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie a moderných prístupov k ochrane životného prostredia. Súťaž podporuje formovanie pozitívneho vzťahu k prírode, ktorú je dôležité chrániť a rozvíjať pre budúce generácie.

Všetky práce boli hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá mala ťažkú úlohu určiť poradie výhercov, pretože práce boli veľmi vyrovnané. Každý zúčastnený súťažiaci dostal Certifikát a výhercovia diplom, pohár a cenu. Študentky našej školy síce do medzinárodného kola nepostúpili, ale pekne  reprezentovali svoj študijný odbor Technológia a tvorba životného prostredia na celoslovenskom kole.

 

Napísali: členovia propagačného krúžku