O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Po stopách goralskej architektúry

Po stopách goralskej architektúry

Naša škola Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou, pracuje v tomto školskom roku spoločne s družobnou školou Zsespol szkol budowlano drzewvnych v Žywci na zaujímavom projekte s názvom „Po stopách goralskej architektúry“.  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Polska a Slovenska 2007-2013 prostredníctvom Euroregiónu Beskydy a mesta Žywiec.
Prvého  päťdňového pracovného stretnutia sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy a 15 žiakov školy z Poľska.  Aktivity sa sústredili na okolie mesta Žywiec v dňoch 16.-20.januára 2012. Účastníci mali bohatý program. Zmapovali objekty regionálnej architektúry v obciach Gilowice, Ciecina, Istebna, Sucha Beskydska a  Milowka. Navštívili aj skanzen Zubrzyca na úpätí Babej hory. Žiaci sa za pomoci odborných lektorov naučili spracovávať získané materiály v programe Corel, pracovali so softwérom AutoCAD. Architekt ich naučil základy zobrazovania stavebných objektov v perspektíve a profesionálny fotograf ich zasvätil do tajomstva vidieť aj skryté detaily pomocou  objektívu. Výsledkom projektu bude putovná výstava fotografií, kresieb a modelov objektov goralskej architektúry.
Aktivity budú pokračovať počas celého školského roka. Žiaci porovnajú prvky regionálnej architektúry Poľska a Slovenska.
Už teraz sa všetci zúčastnení tešia na ďalšie spoločné stretnutie vo februári na Slovensku.
 

Harmonogram plnenia projektu:

harmonogram.pdf


FOTOGALÉRIA