O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Okresné kolo SOČ

 

Dňa 29. februára 2012 sa uskutočnilo
na SOŠ drevárskej  v Krásne nad Kysucou
okresné kolo 34. ročníka
Stredoškolskej odbornej činnosti

/ďalej len SOČ/

FOTOGALÉRIA

 

Okresný koordinátor SOČ: Mgr. Kuricová

Školský  organizátor  a koordinátor  SOČ:  Ing. Majtánová, zástupca  riaditeľa pre OV

                                                                       Ing. Časnochová

 

 

Výsledková listina okresného kola  žiakov SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou:

Odbor: 01 Problematika voľného času

1. miesto:    Marta Poliaková

2. miesto:    Barbora Pochybová

Odbor: 03 Chémia, potravinárstvo

1. miesto:    Simona Krenželáková

2. miesto:    Patrícia Surovčíková

Odbor: 04 Biológia

2. miesto:    Adriana Hermanová

Odbor: 07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie

2. miesto:    Juraj Poništ

Odbor: 08 Hotelierstvo a cestovný ruch

3. miesto:    Janka Tobolová

Odbor: 10 Stavebníctvo a interiérový dizajn

2. miesto:    Tomáš Jančula

3. miesto:    Matej Rakovan

Odbor: 11 Informatika

1. miesto:    Tibor Pitek

Odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

2. miesto:    Zuzana Plevková

                                                                    

 

Výsledková listina okresného kola stredoškolskej odbornej činnosti:

Odbor: 01 Problematika voľného času

1. miesto:    Marta Poliaková

2. miesto:    Barbora Pochybová

3. miesto:    Natália Belešová

Miroslava Hadidová

Jana Čimborová

Odbor: 03 Chémia, potravinárstvo

1. miesto:    Simona Krenželáková

2. miesto:    Patrícia Surovčíková

Odbor: 04 Biológia

1. miesto:    Ján Kočišek

2. miesto:    Adriana Hermanová

3. miesto:    Kristína Malíková

Odbor: 05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)

1. miesto:    Monika Odrobiňáková

Odbor: 06 Zdravotníctvo

1. miesto:    Daniela Hazuková

Daniela Plešivková

2. miesto:    Andrej Mravec

3. miesto:    Ľubica Jopeková

Odbor: 07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie

1. miesto:    Veronika Janíková

2. miesto:    Juraj Poništ

3. miesto:    Lívia Šusteková

Odbor: 08 Hotelierstvo a cestovný ruch

1. miesto:    Adam Tomek

2. miesto:    Tatiana Kašubová

Laura Minarčiková

3. miesto:    Janka Tobolová

Odbor: 10 Stavebníctvo a interiérový dizajn

1. miesto:    Alojz Hološ

Tomáš Kyjanica

2. miesto:    Tomáš Jančula

3. miesto:    Matej Rakovan

Odbor: 11 Informatika

1. miesto:    Tibor Pitek

Odbor: 13 História, politológia, filozofia a právne vedy

1. miesto:    Mária Šupolová

2. miesto:    Ondrej Ponyiczky

3. miesto:    Mária Kullová

Odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. miesto:    Peter Mesároš

Ján Buchtík

2. miesto:    Zuzana Plevková

3. miesto:    Mária Kullová

Odbor: 15 Ekonomika a riadenie

1. miesto:    Monika Krupíková a kol.

2. miesto:    Miroslava Holáková

3. miesto:    Martina Gavlaková a kol.

Odbor: 16 Teória kultúry, umenia, umelecká a odevná tvorba

1. miesto:    Natália Kalmová

Júlia Krížková

2. miesto:    Jana Romanová

3. miesto:    Lenka Makuchová

Veronika Krkošková

Odbor: 17 Pedagogika, psychológia a sociológia

1. miesto:    Mária Kulloová

2. miesto:    Diana Dejová

Martina Fojtíková

3. miesto:    Nikola Melišová

Elena Čišecká