O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Kongres mlladých bádateľov

Žiaci našej školy sa zúčastnili Kongresu mladých bádateľov –

vodohospodárov a hydrológov 2012 v Bratislave

V dňoch 21. – 23. marca 2012 vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) v Bratislave sa uskutočnil Kongres mladých bádateľov – vodohospodárov a hydrológov 2012 pri príležitosti Svetového dňa vody. Kongres bol určený pre žiakov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o problematiku vody a majú z tejto problematiky rozpracované žiacke bádateľské projekty. Cieľom Kongresu mladých bádateľov bolo poskytnúť žiakom stredných škôl odbornú pomoc a usmernenie za účelom ďalšieho skvalitnenia a dopracovania ich žiackych bádateľských projektov z oblasti vodného hospodárstva a hydrológie.

Kongresu mladých bádateľov – vodohospodárov a hydrológov 2012 sa zúčastnili mladí bádatelia z celého Slovenska. Našu školu na kongrese reprezentovali: Simona Krenželáková

s projektom Analýza acidity zrážkových vôd na území Kysúc, Juraj Poništ s projektom Protipovodňové opatrenia s aplikáciou suchých poldrov, Michal Tvrdík s projektom Porovnávanie kvality minerálnych vôd ich chemických stránok vo vzťahu k pitnej vode vplyv na zdravie človeka, Patrícia Surovčíková s projektom Stanovenie vody v ovocí, zelenine a vplyv na ľudský organizmus.

Simone Krenželákovej pracovné predsedníctvo kongresu udelilo čestné uznanie a vecnú cenu za mimoriadne kvalitnú prednášku prednesenú na kongrese.  Kongres realizovalo občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. – generálnym partnerom súťaže Stockholm Junior Water Prize (SJWP) v SR. 

Prednášajúca: Simona Krenželáková

Názov prednášky: Analýza acidity zrážkových vôd na území Kysúc

Prednášajúci: Juraj Poništ

Názov prednášky: Protipovodňové opatrenia s aplikáciou suchých poldrov

Prednášajúci: Michal Tvrdík

Názov prednášky: Porovnávanie kvality minerálnych vôd ich chemických stránok vo vzťahu k pitnej vode vplyv na zdravie človeka

Prednášajúca: Patrícia Surovčíková

Názov prednášky: Stanovenie vody v ovocí, zelenine a vplyv na ľudský organizmus