O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Projekt „Ján Palárik – najvýznamnejší Kysučan“

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou sa zapojila do grantového programu: „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“, ktorý vypísal Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu. Obsahom grantového programu je zvýšenie  záujmu  mladých ľudí o históriu slovenského národa v súvislosti s vlasteneckým odkazom významných národných dejateľov, ktorí pôsobili na území Žilinskej župy. Jeho cieľom je zvýšenie národného povedomia prostredníctvom rozšírenia si vedomostí o živote a diele významných osobností Slovenska, ako aj o histórii, kultúre a súčasnosti  vybraných miest a obcí, v ktorých tieto osobnosti žili alebo pracovali, ich poznávanie na základe osobných skúseností a zážitkov žiakov.                                                                                                            

Naša škola vypracovala projekt s témou: „Ján Palárik – najvýznamnejší Kysučan“. V rámci neho sme 29. februára  2012 so žiakmi 3.O triedy navštívili jeho rodisko v Rakovej. Zavítali sme do kultúrneho domu, kde je inštalovaná pamätná izba, v ktorej sú vystavené materiály z jeho života a jeho diela. Jej zameranie vystihuje názov výstavy „Ján Palárik – život a dielo“. Pozreli sme si pamätnú tabuľu  umiestnenú na rodinnom dome č. 266, ktorý je postavený na mieste pôvodného rodičovského domu.  Videli sme  aj pomník umiestnený v ústredí obce  Raková  vedľa kultúrneho domu, ktorý je nesie jeho meno na jeho počesť. V rámci projektu sme 1. marca 2012 navštívili Majcichov pri Trnave, kde J. Palárik pôsobil ako rímsko-katolícky farár až do svojej smrti. V tejto obci sa náš Kysučan teší veľkej úcte. Má tu postavený dôstojný pomník na hrobe a pamätník pri kostole. Budova rímsko-katolíckej fary, v ktorej žil J. Palárik, sa zachovala a označuje ju pamätná tabuľa. V kaštieli je zriadená Palárikova pamätná izba. So žiakmi sme zavítali aj na Obecný úrad v Majcichove. Navštívili sme aj Divadlo Jána Palárika v Trnave. Z nafotených materiálov, ktoré sme získali v navštívených miestach, vypracujeme monografiu o Jánovi Palárikovi a pripravíme prezentáciu. Od 16.apríla do 20. apríla 2012 pripravíme výstavu o Jánovi Palárikovi a jeden deň v tomto týždni zrealizujeme prednášku o ňom pre žiakov našej školy. Od 23. apríla do 27. apríla 2012 naaranžujeme výstavu o Jánovi Palárikovi v Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou. V deň 190. výročia narodenia J. Palárika 27. apríla 2012 sa v knižnici  zrealizuje prednáška  o najvýznamnejšom Kysučanovi  pre širokú verejnosť.  Posledným bodom projektu bude distribúcia monografie pre stredné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou  touto monografiou chce  rozšíriť  vedomosti pre stredoškolskú kysuckú mládež a širokú verejnosť. Projekt si dal za cieľ  pripomínať tvorbu a odkaz národného dejateľa Jána Palárika, pochopiť jeho názory, činnosť a životné osudy. U žiakov a širokej verejnosti zlepšiť národné povedomie, zvýšiť národnú hrdosť, zlepšiť vedomostí z národných a regionálnych dejín.

FOTOALBUM