O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života a nádeje

Stredná odborná škola drevárska a Školské stredisko záujmovej činnosti v Krásne nad Kysucou sa zapojili do programu: Liga proti rakovine, ktorá organizuje už 16. ročník Dňa narcisov. Pomohli získať financie jednodňovej zbierky peňazí zrealizovanej 13. apríla 2012.

Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Žiačky 3. O triedy:  J. Jakubcová, J. Zátorská, A. Pitlová, V. Kvašňovská, L. Huláková a J. Drahňáková zavítali do všetkých tried našej školy a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky. Podarovaným žiakom a pedagógom ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiačky zavítali aj do jednotlivých ulíc mesta Krásno nad Kysucou. Od Rázcestia sa posúvali smerom k Zdravotnému stredisku. Jej občania nepohrdli ponúknutou možnosťou jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, trvajúcej jediný deň.  Za podarovanie peňazí dostali narcisy, ktoré sú symbolom ľudí proti rakovine. Z týchto financií  potom generálna rada Ligy proti rakovine rozdelí na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty orientované na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe.

Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny. Každý jedinec má slobodnú vôľu zmeniť svoj životný štýl, čím si môže znížiť riziko vzniku rakoviny.