O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

6.ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale

     Dňa 5. októbra 2011 sa uskutočnil 6. ročník medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja v areáli Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou, ktorá bola organizátorom športovej akcie. Zišli sa štyria súperi zo Slovenska, Česka a Poľska.

     Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou spolupracuje so strednou školou Zespol Szkol Budowlano - Drzewnych Žywiec. V rámci slovensko-česko-poľskej spolupráce drevárska škola nadviazala kontakt aj so Strednou školou nábytkárskou a obchodnou Bystřice pod Hostýnem. Štvrtou školou bola Stredná odborná škola technická z Čadce. Medzinárodný turnaj prišiel otvoriť Ing. Stanislav Talapka z Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Súťažné družstvá si navzájom zmerali sily nielen vo futbale, ale aj v reprezentácii svojej školy. Počas medzinárodného turnaja žiaci záujmových krúžkov Školského strediska záujmových činností Strednej odbornej školy drevárskej pripravili pre hostí a súťažiacich prekvapenie v podobe študentského pohostenia. Vyhodnotenie sa nieslo v radostnej atmosfére už tým, že maskotom turnaja bola veľká futbalová lopta a kopačky nadmernej veľkosti. Vyhlásenia výsledkov turnaja sa zhostil poslanec Žilinského samosprávneho kraja, primátor mesta Krásna  nad Kysucou Ing. Jozef Grapa. Na víťaznom prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej školy technickej z Čadce. Druhé miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej školy drevárskej z Krásna nad Kysucou.  Družstvo Zespol Szkol Budowlano - Drzewnych Žywiec obsadilo tretie miesto. Na štvrtom mieste skončilo družstvo zo Strednej školy nábytkárskej a obchodnej Bystřice pod Hostýnem.

     Naša škola dosahuje pekné výsledky v oblasti telesnej výchovy a športu vďaka výdatnej podpore vedenia školy na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom, pretože sa zvýšil počet hodín telesnej výchovy. Zásluhu na tom má tréner Mgr. M. Ondrúšek, ktorý pripravil našich žiakov na medzinárodný turnaj vo futbale a samozrejme s podporou ostatných vyučujúcich. Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle, pretože športový duch spojil do jedného kolektívu všetkých súťažiacich a naplnilo sa francúzske príslovie "Lopta hľadá dobrého hráča".