O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Deň jabĺk

Deň jabĺk

 

 

Dňa 21. 10. 2011 sa uskutočnila v SOŠ drevárskej pri príležitosti Dňa jabĺk

výstava jabĺk spojená so súťažou v štyroch kategóriách.  

Do výstavy a súťaže sa zapojili všetky triedy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

Hodnotili sa 4 kategórie:

najkrajšie,najoriginálnejšie,najchutnejšie jablko a najkrajší plagát

 

Členovia hodnotiacej komisie boli:

Ing. Buchtová, p. Slížová, Mgr. Kučáková, Ing. arch. Kontrišová

a za žiakov hlasoval žiak druhého ročníka učebného odboru Pavol Jašurek (2. C)

 

 Vyhodnotenie súťaže:

 

-   cenu za najoriginálnejšie jablko získal  Pavol Jašurek (I. Ad)

- cenu za najkrajšie jablko získala Barbora Majáková (nepedagogický zamestnanec)

-    cenu za najchutnejšie jablko získala     Veronika Gorylová(II. N)

-    cenu za najkrajší plagát jablka získala Lucia Grochalová(II. N)

 

Sladkú odmenu získali všetci, ktorí sa zapojili do súťaže.

FOTOALBUM