O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Škola bez alkoholu, tabaku a bez drog

Grantový projekt pod názvom Škola bez alkoholu, tabaku a bez drog na tému Mesiac otázok a odpovedí  organizovala škola v spolupráci so Školským strediskom záujmových činností, s komisiou protidrogových prevencií a s mestom Krásno nad Kysucou. Hlavným cieľom projektu bolo využiť výchovné a kultúrne aktivity ako prevenciu voči závislostiam od tabaku, alkoholu a drog, oboznámiť žiakov s nebezpečenstvami spojenými s jednotlivými druhmi závislostí, viesť žiakov k plnohodnotnému životu bez tabaku, alkoholu a drog a rozšíriť vedomosti žiakov o rôznych formách prevencie proti závislostiam.

V rámci projektu bola každý týždeň zorganizovaná beseda s odborníkmi v danej oblasti a na záver projektu sa konalo filmové predstavenie s protidrogovou tématikou.

 

3. apríla 2012 sa konala beseda s príslušníkmi policajného zboru na tému „Trestnoprávna zodpovednosť užívania návykových látok „. Príslušníci policajného zboru formou prezentácií oboznamovali  žiakov o trestných následkoch užívania legálnych a nelegálnych drog.

 

12.apríla 2012 sa uskutočnila beseda s lekárom na tému „ Vplyv užívania drog na vývoj osobnosti“.  V prednáške lekár žiakov informoval o zdravotných následkoch, ktoré so sebou prináša užívanie alkoholu, tabaku a drog.

 

19. apríla 2012 sa uskutočnila zážitková beseda s pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorá diskutovala so žiakmi  na tému drogových závislostí a ich prevencie.

 

27. apríla 2012 sa konalo v Mestskom kine Krásno nad Kysucou filmové predstavenie s protidrogovou tématikou. Predstavenie sa pre žiakov školy konalo v dopoludňajších hodinách a druhýkrát  v poobedňajších hodinách pre žiakov ZŠ a širokú verejnosť.

 

Žiaci sa prostredníctvom tohto projektu dozvedeli veľa nových informácií o drogových závislostiach, o trestnoprávnej zodpovednosti pri užívaní návykových látok, o ich vplyve na zdravie človeka ako aj o prevencii proti jednotlivým druhom závislostí. Okrem žiakov našej školy sa projektu zúčastnili aj žiaci ZŠ a široká verejnosť. Preto môžeme konštatovať, že ciele projektu boli splnené.