O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Študentská kvapka krvi

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou a Školské stredisko záujmovej činnosti dňa 18. októbra 2011 boli na školskej akcii pod názvom Študentská kvapka krvi, ktorej tohtoročné motto bolo: "Čas na život!" Akciu absolvovalo18 študentov s pedagogickým dozorom. Z našej školy sa darovania zúčastnilaBc. Andrea Trlicová - vedúca Školského strediska záujmových činností. Účastníci zavítali do Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú.My, ostatní, by sme sa mali tiež riadiť heslom: "Daruj krv, zachránišživot!" Tešíme sa na návštevu nemocnice, kedy budeme môcť opäť pomôcť Slovenskému červenému krížu.