O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

OKTÓBER -MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Stalo sa už tradíciou, že Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou v októbri organizuje akciu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Mestský úrad škole poskytol zoznam najstarších obyvateľov Krásna nad Kysucou a naši žiaci pre každého občana sami vyrobili apripravili darček spolu so sladkosťami.

V jeden októbrový deň sa spolu s vedúcou Školského strediska záujmových činností Bc. Andreou Trlicovou vybrali do Domova dôchodcov v Krásne nad Kysucou.

O kultúrny program sa postarali títo žiaci: Andrea Pitlová z 3.O, Kristína Polková z 2.N, JozefBelanec z 2.B triedy a žiak 3. B triedy Ladislav Ševčík so svojou heligónkou a krásnym hlasom.

Zahrali a zaspievali ľudové pesničky,pri ktorých sidôchodcovia zaspomínali na svoju mladosť. Navštívili aj niekoľko rodinných domov, kde bývajú najstarší obyvatelia mesta.

Všetci boli nadšení a so slzami v očiach prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si niekto na nich spomenul, porozprával sa s nimi a spríjemnil im jeseň života.

Podobné podujatie zrealizovali aj v Domove dôchodcov v Makove. Všetci dôchodcovia vyjadrili radosť nad takouto vydarenou akciou.

Úctu k starším treba prejavovať počas celého roka v rôznych situáciách. Či v dopravných prostriedkoch, na ulici, u lekára, v rodine, jednoducho všade.

J. W. Goethe napísal: " Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela" a naši študenti sú toho svedkom.