O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Úspech maliarov na JUVYRE

Úspech maliarov na JUVYRE

 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila celoslovenského podujatia stredných škôl JUVYR, ktorý sa konal v dňoch 16. - 18. novembra 2011 v Bratislave ISTROPOLISE-e umeleckom a kongresovom centre. V tomto roku oslavoval JUVYR 20. jubileum. Spoluorganizátor výstavy bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, VÚC, KŠÚ, cechy a komory, firmy, združenia a partneri. Hlavným cieľom bolo propagovať a zviditeľniť odborné vzdelávanie a výchovu s dôrazom na remeslá a predstaviť žiakom základných škôl širokú škálu študijných a učebných odborov.

Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť aj s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi. Svoju zručnosť predvádzali žiaci, ktorí sa pripravujú na povolanie v trojročnom učebnom odbore maliar. Súčasťou podujatia bol aj 4. ročník celoštátnej súťaže v učebnom odbore maliar - lakovník - natierač. Žiaci si zmerali svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v súťažiach "Ukáž, čo vieš". Našu školu v súťaži reprezentovali dvaja súťažiaci: Jozef Kučera a Tomáš Škor, žiaci druhého ročníka. Súťaženie pozostávalo z praktickej časti a to namaľovať povinný obrazec a z voľnej tvorby. Vo veľkej konkurencii získali krásne druhé miesto.

Podujatie,ktoré sa nieslo v duchu sloganu "Podporme remeslá, majú zlaté dno", splnilo svoje poslanie a otvorený priestor bol výbornou príležitosťou pre žiakov základných škôl ale aj ich rodičov pri voľbe povolania, oboznámiť sa s kvalitou a obsahom vzdelávania.