O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Rozlúčka s absolventmi

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V prvý júnový piatok  sa po šiestykrát  konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia SOŠ drevárskej s jej  absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.   

V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a  vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozeg Grapa absolventovi Tomášovi Turcerovi  zo 4. N triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta na regionálnych a národných súťažiach. Riaditeľ školy ocenil úspešnú absolventku za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v školských a mimoškolských aktivitách počas štúdia Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej. Bola to absolventka Marta Poliaková zo 4.O triedy. Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov Marekovi Stríčkovi a Jozefovi Gavlasovi zo 4.A triedy, Silvii Chovancovej zo 4. O triedy a Lukášovi Štrbovi zo 4. N triedy za reprezentáciu školy a aktívnu účasť v športových aktivitách. Mimoriadne ocenenie triedy za reprezentáciu školy a mesta Krásno nad Kysucou počas celých štyroch rokov bolo udelené triede IV. N s triednou učiteľkou PaedDr. Annou Janíčkovou. Pochvala riaditeľa školy bola udelená týmto žiakom: Jaroslavovi Čimborovi, Tiborovi Šulekovi, Štefanovi Voštinákovi zo 4. A triedy, Jurajovi Poništovi, Milanovi Poništovi, Patrícii Surovčíkovej, Zuzane Plevkovej, Simone Krenželákovej zo 4. O triedy, Michalovi Hlubinovi, Jane Majtanovej, Anne Kalmovej, Zuzane Samolejovej, Tiborovi Pitekovi, Martinovi Škulavikovi zo 4. N triedy a Alešovi Lehotskému z 2. Ad triedy za vynikajúce študijné výsledky, za vzornú reprezentáciu školy v športových súťažiach, za vzorné plnenie povinností na odbornom výcviku a za účasť v environmentálnych súťažiach.    

Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu.