O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Harvarďák medzi ocenenými

 

Drevári  z Krásna nad Kysucou  sa zase zapojili do vedomostných, literárnych, výtvarných a umeleckých súťaží, ktoré  organizoval  v školskom roku 2011/2012  Žilinský samosprávny kraj.   Vyhodnotenie  súťaží sa uskutočnilo  dňa 12. júna 2012 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. 

Stredná odborná škola drevárska  Krásno nad Kysucou získala 3. miesto v VI. ročníku súťaže „Najlepší školský časopis“ - Harvarďák.  Časopis sa vydáva v spolupráci so Školským  strediskom záujmových činností pri škole.  Redakčná rada pracovala  v zložení  redaktorov: Silvia Chovancová , Jana Drahňáková, Lenka Huláková,  Júlia Koleňová, Veronika Kvašňovská, Andrea Pitlová . Školský časopis obsahuje príspevky a reportáže z aktivít našej školy, zaujímavosti, humor, súťaže a mnohé aktuálne informácie zo života školy. Žiaci sa dozvedia vždy  niečo nové,  zaujímavé z módy, o významných udalostiach a mnohé iné rubriky. V jednotlivom školskom roku vychádzajú tri čísla a každý si nájde to svoje. „ Je to pre nás veľké povzbudenie a inšpirácia do ďalšieho školského roka. Sme radi, že školský časopis sa páči nielen u nás v škole, ale aj odbornej  komisii, ktorá kladne hodnotila  rady pre každodenný študentský život“.

Redakčnej rade Harvarďáku, ktorý pracuje pod vedením  učiteľky Mgr.  Gavenčiakovej za úspech a ocenenie, ktoré priniesli do  našej školy ďakujeme.