O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Milí študenti.

Pozývame Vás na turistickú akciu „ Po stopách Beskydsko – Javorníckej magistrály, ktorá sa uskutoční

v sobotu 13.10.2012.

Odchod od Kultúrneho domu v Krásne nad Kysucou o 8, 30 hod.

Trasa povedie na Petránky, kde sa stretneme pri malom občerstvení o 12,00 hod.

Ďalšie styčné body: Semeteš

                                     U Melocíka

Ďalšie informácie získate v stredisku záujmovej činnosti a u triednych učiteľov.

Srdečne Vás všetkých pozývame !