O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

IV. A

Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
forma b - obhajoba vlastného projektu
   
Trieda: IV. A Kód/odbor: 
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3656 K operátor stavebnej výroby
Forma: a - praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy  
Dátum: 18.-20.04.2018      
Miesto: dielne OVY          
Začiatok: 18.4.2018 o 7:00 hod. - preškolenie BOZP      
P.č. Meno Priezvisko        
       
1 Pavol Barnošák        
2 Milan Beleš        
3 Lukáš Belko        
4 Ondrej Bytčanek        
5 Lukáš Cyprich        
6 Dominik Dorociak        
7 Tomáš Fefko        
8 Marián Holaza        
9 Peter Horňák        
10 Peter Hrubý        
11 Martin Jurák        
12 Erik Kavčák        
13 Ján Kloska        
14 Martin Koričár        
15 Ondrej Kotvas        
16 Rudolf Macko        
17 Martin Poláček        
18 František Puraš        
19 Tibor Šimalják        
20 Ján Šutiak        
21 Adam Turiak        
22 Dávid Turiak        
23 Jaroslav Vrtěna