O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2017/2018 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2015/2016

Prijímacie konanie

Nadstavbové štúdium

Informácia o možnostiach NADSTAVBOVÉHO  ŠTÚDIA  pre absolventov trojročných     

učebných odborov   pre školský rok  2015/2016

Štúdium prebieha dennou formou a trvá 2 roky.

TERMÍN  PODANIA  PRIHLÁŠOK  -   do 31. mája 2015     

na adresu  Stredná odborná  škola drevárska a stavebná, číslo 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou.  

 

Tlačivo prihlášky si môžte vytlačit z odkazu alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo výchovného poradcu. 

 

Ponuka štúdia do 2-ročného denného nadstavbového štúdia:

6403 L podnikanie v remeslách a službách pre absolventov učebných odborov :

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby: 6424 2 – manikér, pedikér; 6444 2 – čašník, servírka; 6445 2 – kuchár, 6451 2 – aranžér, 6452 2 – fotograf, 6453 2 – knihár, 6456 2 – kaderník, 6460 2 – predavač, 6475 2 – technicko-administratívny pracovník, 6489 2 – hostinský, hostinská

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia: 3661 2 – murár, 3663 2 – tesár, 3664 2 – železobetonár, 3665 2 štukatér, 3668 2 – montér suchých stavieb, 3672 2 – kamenár, 3673 2 – kachliar, 3675 2 – maliar, 3676 2 – izolatér, 3678 2 – inštalatér, 3679 2 – sklenár, 3680 2 – podlahár, 3684 2 – strechár, 3688 2 – kominár

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba: 2439 2 – lakovník,

31 Textil a odevníctvo: 3146 2 01 – tkáč – plošné textílie, 3148 2 – gubár, 3151 2 – pletiar, 3152 2 – krajčír, 3152 2 01 – krajčír – pánske odevy, 3152 2 02 – krajčír – dámske odevy, 3152 2 03 – krajčír – univerzálne šitie odevov

32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi: 3250 2 – remenár sedlár, 3251 2 – kožušník, 3251 2 02 – kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov, 3274 2 07 – obuvník – výroba zvrškov a spodkov, 3274 2 08 – obuvník – výroba spodkov

33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov: 3355 2 – stolár, 3356 2 – spracovateľ prírodných pletív, 3370 2 – čalúnnik

85 Umenie a umeleckoremeselná výroba: 8541 2 – umelecký kováč a zámočník, 8545 2 zlatník a klenotník, 8551 2 umelecký štukatér, 8555 2 – umelecký rezbár, 8557 2 – umelecký stolár, 8559 2 – umelecký čalúnnik a dekoratér, 8564 2 – umelecký smaltér, 8571 2 – umelecká vyšívačka, 8573 2 – umelecký keramik, 8582 2 – umelecký krajčír

 

3347 L – drevárska a nábytkárska výroba

 

2436 2             modelár /-ka/

3355 2             stolár

3355 2 01        stolár – výroba nábytku a zariadení

3355 2 02        stolár – stavebnostolárska výroba

3355 2 03        stolár – poľnohospodárska výroba

3355 2 04        stolár – priemyselné obrábanie dreva

3367 2             výroba športových potrieb

3370 2             čalúnnik /-čka/