O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2019/2020 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2018/2019

Prijímacie konanie

Nadstavbové štúdium

Tlačivo prihlášky si môžte vytlačit z odkazu alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo výchovného poradcu.