O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. arch.Beáta Kontrišová
Počet žiakov: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Štefan Firášek tesár
2    Adam Hrkút tesár
3    Lukáš Hromadka tesár
4    Marcel Chlebek tesár
6    Michal Bárány murár
7    Andrej Magát tesár
8    Martin Mlkvík tesár
10    Jozef Pochyba tesár
12    Michal Tremboš tesár
14    Jakub Bodor murár
15    Matej Buchtík murár
16    Jozef Firek murár
17    Zdenko Gajdoš murár
18    Peter Halaš murár
20    Michal Jedinák murár
22    Marek Kupka murár
23    Patrik Síkora murár
25    Jakub Veselý murár
30    Branislav Hadida murár
31    Filip Hajdúch tesár

© aScAgenda 2019.0.1159 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019