O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. arch.Beáta Kontrišová
Počet žiakov: 24 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
0    Michal Bárány murár
0    Branislav Hadida murár
1    Štefan Firášek tesár
2    Adam Hrkút tesár
3    Lukáš Hromadka tesár
4    Marcel Chlebek tesár
7    Andrej Magát tesár
8    Martin Mlkvík tesár
10    Jozef Pochyba tesár
11    André Stopka tesár
12    Michal Tremboš tesár
13    Andrej Zahatlan tesár
14    Jakub Bodor murár
15    Matej Buchtík murár
16    Jozef Firek murár
17    Zdenko Gajdoš murár
18    Peter Halaš murár
20    Michal Jedinák murár
22    Marek Kupka murár
23    Patrik Síkora murár
25    Jakub Veselý murár
26    Kristián Golis tesár
27    Karol Lakoštík tesár
28    Michal Valčuha murár

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018