O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. Ae

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Stanislav Kuljovský
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jaroslava Baroniaková
2    Veronika Bavlšíková
3    Rastislav Bednár
4    František Bogáň
5    Zuzana Boháčiková
6    Andrea Červenková
7    Radek Dlouhý
8    Renáta Hofferová
9    Nikola Chyláková
10    Patrik Jakubec
11    Jozef Králik
13    Lenka Kubicová
14    Monika Kultánová
15    Mária Kuricová
16    Martina Kuricová
19    Monika Pastuchová
20    Monika Piščeková
21    Matej Plánka
22    Lukáš Pochyba
24    Matúš Šesták
27    Richard Varga
28    Anna Vojtášová
29    Juraj Vorek
30    Světlana Rejňáková

© aScAgenda 2019.0.1159 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019