O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. Ad

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Stanislav Kuljovský
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Roman Martiniak
2    Helena Cenigová
3    Miloš Červenec
4    Marián Čierňava
5    Michaela Čimborová
6    Jakub Ďurana
7    Andrej Franek
8    Rastislav Franek
9    Nina Gerátová
10    Andrej Grečmal
11    Erik Imrich
12    Ivan Jašík
14    Lukáš Markuljak
15    Stanislav Škorupa
18    Valentin Vukovič

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018