O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. Ad

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Stanislav Kuljovský
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Helena Cenigová
3    Miloš Červenec
4    Marián Čierňava
5    Michaela Čimborová
6    Jakub Ďurana
9    Nina Gerátová
10    Andrej Grečmal
11    Erik Imrich
12    Ivan Jašík
14    Lukáš Markuljak
15    Stanislav Škorupa
18    Valentin Vukovič
19    Roman Martiniak
20    Kristína Urbanová

© aScAgenda 2019.0.1159 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019