O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Oľga Časnochová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Nikola Gomolová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
2    Natália Krišicová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
3    Martina Krkošková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
4    Iveta Martiníková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
5    Jana Mihaldová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
6    Alexandra Pagáčová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
7    Erika Poláčková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
8    Lea Varšavíková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
9    Tomáš Brandis technológia ochrany a tvorby životného prostredia
10    Viktória Cyprichová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
11    Zuzana Horňáková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
12    Andrea Husáková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
13    Gabriela Koprnová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
14    Anetka Sirotová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
15    Denisa Slobodová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
16    Filip Staš technológia ochrany a tvorby životného prostredia
17    Ján Šustek technológia ochrany a tvorby životného prostredia
18    Eliška Vojtušová technológia ochrany a tvorby životného prostredia

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018