O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Eva Zaťovičová
Počet žiakov: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Peter Cigáň operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
2    Jozef Cudrák operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3    Filip Čimbora operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
4    Juraj Droštin operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
5    Samuel Chlebek operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
6    Samuel Kolenčík operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
8    Marcel Mešťan operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
9    Martin Ďuriš operátor stavebnej výroby
10    Marek Husanica operátor stavebnej výroby
11    Peter Kubinčánek operátor stavebnej výroby
12    Tomáš Ľuptovec operátor stavebnej výroby
14    Peter Ploštica operátor stavebnej výroby
15    Peter Škorik operátor stavebnej výroby
16    Jakub Šurík operátor stavebnej výroby
17    Tomáš Šuška operátor stavebnej výroby
18    Peter Brázda operátor stavebnej výroby
19    Branislav Kozák operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
20    Matej Kazimír operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
21    Adrián Kadaš operátor stavebnej výroby
22    Pavol Mikula operátor stavebnej výroby

© aScAgenda 2019.0.1159 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019