O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II. Ae

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Stanislav Kuljovský
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ján Komar
3    Miroslava Kubalová
5    Marcel Kuljovský
6    Mária Mackovčáková
7    Dalibor Rác
10    Mária Šadibolová
11    Michal Urbánek
13    Ján Bulejka
14    Martin Konečný
17    Radoslav Cudrák
19    Erik Buchcár
21    Tatiana Krkošková

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018