O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II. Ad

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Stanislav Kuljovský
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Bednár
2    Natália Bednáriková
3    Nikola Brezinová
6    Lukáš Cibulka
7    Natália Halabrínová
10    Jana Magátová
11    Denisa Mravcová
12    Matej Najdek
16    Anton Strýček
17    Dávid Šporík
18    Lukáš Urbánek
19    Pavol Válek
20    Lucia Vaškovičová
27    Silvia Kuffová

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018