O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II. Ad

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Stanislav Kuljovský
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Bednár
2    Natália Bednáriková
3    Nikola Brezinová
6    Lukáš Cibulka
11    Denisa Mravcová
12    Matej Najdek
16    Anton Strýček
17    Dávid Šporík
18    Lukáš Urbánek
19    Pavol Válek
20    Lucia Vaškovičová
25    Silvia Kuffová

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018