O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. Elena Marejková
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Adam Adámek stolár
2    Filip Bazala stolár
3    Marek Dirgas stolár
4    Lukáš Chajdák stolár
7    Branislav Ondrúšek stolár
8    Tomáš Petro stolár
10    Vladimír Pupík stolár
12    Adam Zemaník stolár
13    Adriána Čuboňová čalúnnik
15    Katarína Gaciková čalúnnik
17    Gabriela Hrbáčiková čalúnnik
18    Nikola Kaduchová čalúnnik
19    Anna Kanitrová čalúnnik
20    Paulína Korchanová čalúnnik
25    Andrea Baltiarová čalúnnik
26    Kamila Dodeková čalúnnik

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018