O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda III. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Mgr. Vlasta Kozáková
Počet žiakov: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Adam Arendárik murár
3    František Bacula murár
5    Ján Blažek tesár
6    Ondrej Cisárik tesár
8    Rastislav Franek murár
9    Miroslav Gavlas stolár
11    Igor Hruška murár
17    Tomáš Labant tesár
18    Rudolf Liška murár
19    Lukáš Markuljak murár
21    Roman Pučalík stolár
24    Jakub Škorvánek murár
25    Dominik Šurik murár
26    Denis Trúchly tesár
29    Valentín Vukovič tesár
32    Martin Kavuliak tesár
33    Samuel Trúchly stolár
35    Andrej Mitaš tesár
36    Vladimír Kráľ stolár
37    Pavol Pilch stolár

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018