O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede II. Ae

Študent Predmet Úroveň
Erik Buchcár slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Ján Bulejka slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Radoslav Cudrák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Ján Komar slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Martin Konečný slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Tatiana Krkošková slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Miroslava Kubalová slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Marcel Kuljovský slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Mária Mackovčáková slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Dalibor Rác slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Mária Šadibolová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Michal Urbánek slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018