O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV. A

Študent Predmet Úroveň
Pavol Barnošák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Milan Beleš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Lukáš Belko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Ondrej Bytčanek slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Lukáš Cyprich slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Dominik Dorociak slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Tomáš Fefko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Marián Holaza slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Peter Horňák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Peter Hrubý slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Martin Jurák slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Ján Kloska slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Martin Koričár slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Ondrej Kotvas slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Rudolf Macko slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Martin Poláček slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
František Puraš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Ján Šutiak slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Adam Turiak slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Dávid Turiak slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky
Jaroslav Vrtěna slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB1
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018