O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: II. Ae

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Erik Buchcár
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Radoslav Cudrák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Komar
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Martin Konečný
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Tatiana Krkošková
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Miroslava Kubalová
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Marcel Kuljovský
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Mária Mackovčáková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Dalibor Rác
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Mária Šadibolová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Michal Urbánek
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018