O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: IV. A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Pavol Barnošák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Milan Beleš
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lukáš Belko
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ondrej Bytčanek
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lukáš Cyprich
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Dominik Dorociak
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Tomáš Fefko
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Marián Holaza
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Peter Horňák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Peter Hrubý
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Martin Jurák
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Erik Kavčák
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Kloska
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Martin Koričár
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ondrej Kotvas
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Rudolf Macko
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Martin Poláček
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
František Puraš
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Tibor Šimalják
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Šutiak
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Adam Turiak
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Dávid Turiak
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Jaroslav Vrtěna
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018