O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: IV. A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Pavol Barnošák
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 09:55 10:15 10:35 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 13:20 13:40 14:00 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:35 11:05 11:35 č. 43
Milan Beleš
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 10:15 10:35 10:55 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 13:00 13:20 13:40 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 12:00 12:30 13:00 č. 50
Lukáš Belko
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 08:30 08:50 09:10 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 13:40 14:00 14:20 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 14:30 15:00 15:30 č. 50
Ondrej Bytčanek
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 10:15 10:35 10:55 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 13:00 13:20 13:40 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 13:30 14:00 14:30 č. 50
Lukáš Cyprich
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 07:30 07:50 08:10 NEJ č.60
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 15:05 15:25 15:45 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 16:05 16:35 17:05 č. 50
Dominik Dorociak
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 08:10 08:30 08:50 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 09:35 09:55 10:15 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 08:00 08:30 09:00 č. 50
Tomáš Fefko
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 10:35 10:55 11:15 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 10:15 10:35 10:55 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 14:00 14:30 15:00 č. 50
Marián Holaza
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 12:00 12:20 12:40 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 14:25 14:45 15:05 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 09:35 10:05 10:35 č. 43
Peter Horňák
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 12:40 13:00 13:20 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 14:45 15:05 15:25 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 15:35 16:05 16:35 č. 50
Peter Hrubý
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 08:30 08:50 09:10 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 10:35 10:55 11:15 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 07:30 08:00 08:30 č. 43
Martin Jurák
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 08:30 08:50 09:10 NEJ č.60
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 13:20 13:40 14:00 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 16:35 17:05 17:35 č. 50
Ján Kloska
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 08:50 09:10 09:30 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 12:20 12:40 13:00 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 09:35 10:05 10:35 č. 50
Martin Koričár
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 10:55 11:15 11:35 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 14:45 15:05 15:25 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 13:00 13:30 14:00 č. 50
Ondrej Kotvas
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 12:40 13:00 13:20 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:00 08:30 09:00 č. 43
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 14:45 15:05 15:25 č. 62
Rudolf Macko
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 08:50 09:10 09:30 NEJ č.60
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 10:55 11:15 11:35 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 07:30 08:00 08:30 č. 50
Martin Poláček
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 09:35 09:55 10:15 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 07:30 07:50 08:10 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:05 10:35 11:05 č. 43
František Puraš
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 08:50 09:10 09:30 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 13:40 14:00 14:20 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 08:30 09:00 09:30 č. 50
Ján Šutiak
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 12:00 12:20 12:40 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 14:25 14:45 15:05 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:30 09:00 09:30 č. 43
Adam Turiak
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 28.5.2018 09:55 10:15 10:35 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 12:20 12:40 13:00 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 12:30 13:00 13:30 č. 50
Dávid Turiak
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 08:10 08:30 08:50 NEJ č.60
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 10:05 10:35 11:05 č. 50
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 12:20 12:40 13:00 č. 62
Jaroslav Vrtěna
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 10:55 11:15 11:35 NEJ č.60
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 10:35 11:05 11:35 č. 50
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 13:00 13:20 13:40 č. 62

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018