O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 81
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PhDr. Karin Bugalová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 95
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60
Ing. Alena Buchtová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Peter Kubiš Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 101
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Gabriela Kuchajdíková Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 108
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Jana Majtanová Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2 102
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Ing. Oľga Časnochová Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35 95
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Gavenčiaková Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35 189
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Renáta Grapová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Mgr. Ján Holák Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 79
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Ľuboš Jakubík Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 63
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
AutoCad v školskej praxi 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Bc.Iveta Jozeková Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. František Kašuba Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ing. arch.Beáta Kontrišová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4 51
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Vlasta Kozáková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 96
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Stanislav Kuljovský Tvorba edukačných multimédií 15 72
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
AutoCad v školskej praxi 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Miroslav Kupčuljak Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Elena Marejková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 64
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Bc.Pavol Mrva Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 51
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Ivana Nistlerová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 78
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Marián Ondrúšek Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 65
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 70
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Pavol Poláček Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu TV 124 124
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 65
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Exel v praxi 8
Bc.Vladimír Strýček Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Eva Sýkorová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 109
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Šurina Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 77
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Peter Šustek Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Andrea Trlicová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 31
Využitie textového editora v práci pedagogickývh zamestnancov 6
Mgr. Jozef Vilček Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Gabriela Zajvaldová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 93
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10


© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018