O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Zaťovičová
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Oľga Časnochová
Triedny učiteľ Ing. Katarína Kuricová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Gavenčiaková
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Sýkorová
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Mečárová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Beáta Kontrišová
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Nistlerová
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Majtanová
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Marejková
II. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Rebrošová
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Kozáková
I. Ad Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Zajvaldová
I. Ae Triedny učiteľ PhDr. Karin Bugalová
II. Ad Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Stanislav Kuljovský
II. Ae Triedny učiteľ Ing. Stanislav Kuljovský

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018