O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Profil školy Organizácia školy Dispozície Zriaďovateľ Výrobky školy

O škole

Dispozície

Kapacita školy:

Výučba prebieha na dvoch úsekoch :

- úsek praktického vyučovania
  má samostatné pracovisko s kapacitou 228 pracovných miest
- úsek teoretického vyučovania
  má 20 učební a 3 odborné učebne, 2 pre výučbu informatiky a výpočtovej techniky, 1 učebňu pre výučbu umeleckých predmetov

 
  Škola ponúka:

  • dobre vybavená moderná škola
  • odborné učebne výpočtovej techniky s mutimediálnymi počítačmi
  • zvládnutie počítačovej gramotnosti
  • komunikácia v INTERNETOVEJ sieti
  • odborné učebne, ateliéry
  • vyučovanie cudzích jazykov podľa záujmov žiakov
  • moderné dielne
  • telocvičňa, posilňovňa
  • záujmové krúžky (počítače, športové hry, karate, rádio Drevár...)
  • školská jedáleň, školský bufet