O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Profil školy Organizácia školy Dispozície Zriaďovateľ Výrobky školy

O škole

Organizácia školy

Organizačné zložky školy:

- úsek riaditeľa školy
- úsek teoretického vyučovania
- úsek praktického vyučovania
- úsek technicko - ekonomických činností
 
Počet žiakov: 356 žiakov, z toho 58 dievčat
 
Počet tried: 15   - 5 tried učebných odborov
    - 8 tried študijných odborov
    - 2 triedy denného nadstavbového štúdia

pedagogickí pracovníci:

- riaditeľ
- 3 zástupcovia
- 24 učiteľov teoretického vyučovania
- 13 učiteľov praktického vyučovania

- výchovný poradca 1


 Vedenie SOŠds

1. PaedDr. Ján Palko - riaditeľ SOŠ ds

2. Ing. Alena Buchtová - zástupca pre technicko-ekonomické činnosti

3. Mgr. Peter Kubiš- zástupca raditeľa pre Tv

4. Ing. Gabriela Kuchajdíková - zástupca raditeľa pre Pv